Recenze

  

 Kouzelná Flétna / Stavovské divadlo

Orchestr řízený Jaroslavem Kyzlinkem do něj s lehkostí vkládá lahodnou hudební tekutinu, kterou napěňují sólové party: vskutku jemná, až dojímavá, protože mimořádně niterná, je i Pamina sopranistky Yukiko Kinjo.

12. února 2015
Petr Fiacher
Hospodářské Noviny

Figarova svatba v Českých Budějovicích

Yukiko Kinjo, která byla v mnou zmiňované Litomyšli se souborem Národního divadla výbornou Barberinkou! Se Zuzankou se vyrovnala velmi pěkně, její lehký soprán je nosný a schopný dynamických modulací, což sympaticky projevila v árii (dlouze držené ef v kouzelném pianu).

9. prosince 2014
Jiří Fuchs

Carmen, České Budějovice

V obsazení září drobná Yukiko Kinjo alias Micaëla. Půvabně dovádí k dokonalosti stydlivost, počestnost a odvahu upřímně milující dívky z vesnice, když s dětinským úsměvem „cupitá“ po scéně sem tam. Z původně nenápadné postavy se tak stává vlastně postava klíčová, jakožto posel a připomínka starého řádu v jejích dlouhých sólech.

11. května 2014
Tereza Pavelcová

Dvě vdovy / Národní Divadlo

Yukiko Kinjo podala, jako vždy, kvalitní výkon.

15. února 2013
Hudební rozhledy

Opera Plus

Národní divadlo nastudovalo operu Christopha Willibalda Glucka Orfeus a Eurydika. Amora ztělesnila Yukiko Kinjo, která byla i ve své malé roli stylově nejčistší.

6. února 2013
Opea Plus

Operní panorama Heleny Havlíkové (101)

Z premiérového obsazení tak vyzněly nejlépe výkon Yukiko Kinjo se jiskřivým subretním sopránem pro Blondu.

18. prosince 2012
Helena Havlíková

Opera Plus

Gluckův Ezio po 260 letech v Praze

Yukiko Kinjo (Onoria) předvedla vyrovnaný výkon, její hlas je průzračný a dobře se poslouchá.

29. dubna 2010
Pavel Šimáček

Svatováclavské slavnosti

Skvělý výkon podala po přestávce Yukiko Kinjo v Ostro picta, armata spina, RV 624, která je introdukcí ke slavnému Gloria, RV 589. Zde už všichni zúčastnění umělci podali přesvědčivý výkon a lze řici, že jako vrcholné číslo večera se Gloria povedlo znamenitě.

15. září 2007
Kostel sv. Šimona a Judy, Praha
Jan Baťa